Innehållsförteckning

Bitcoin rasar i pris 2021 – Allt du behöver veta

bitcoin rasar

$64,846 dollar ett värde på Bitcoin många investerare känner till alltför väl. Kryptovalutan nådde denna all-time-high den 14 april 2021.

Tyvärr fick inte investerarna för mycket tid att fira. Ett betydande Bitcoin-ras följde, och kryptovalutan dök kort ned till $30,000 i slutet av juni och juli.

Många investerare undrar varför kursnedgångarna i Bitcoin är så extrema. Vissa tillskriver de kraftiga svängningarna till kryptovalutornas inneboende flyktiga natur. Andra hävdar att stora spelare, företag eller stater som Elon Musk, Tesla och Kina är ansvariga.

Nedan undersöker vi några av de mest betydelsefulla faktorerna som leder till att Bitcoin rasar under 2021. Läs vidare för värdefulla insikter som kan hjälpa dig att göra mer informerade investeringar.

Naturlig återgång från Aprils all-time-high

Få människor trodde att Bitcoin någonsin kunde nå så högt som den gjorde. Kanske håller dessa spekulationer även i detta fall eftersom att Bitcoin började återgå till lägre nivåer efter att den väl nått sin högsta punkt i april.

Vissa säger att återgången var oundviklig eftersom att marknaden är instabil och oförutsägbar. Vi kan dock peka på några händelser som kan ha bidragit till nedgången.

Elon Musk och Tesla tar avstånd till Bitcoin

Det första droppet under $30,000 dollar i juni var resultatet av många faktorer. För det första började allmänheten tappa förtroende på grund av kommentarer av Elon Musk.

I maj sa Teslas vd att hans företag inte kunde acceptera Bitcoin-betalningar på grund av miljöeffekterna orsakade av mining. Och i början av juni tog han ytterligare avstånd från kryptovalutan via Twitter.

bitcoin rasar tesla

Kina förbjuder Bitcoin

Kanske var en av de viktigaste faktorerna i prisfallet i juni Kinas tillslag mot Bitcoin. Regeringen beordrade “miners” att lägga ner sina verksamheter, och speciellt Sichuan-provinsen fick ett särskilt fokus. Upplösningen av dessa mining-verksamheter fick kryptovaluta-marknaden att backa till ett värde av ca 400 miljarder dollar.

bitcoin rasar kina

Historien upprepas i Juli

Istället för att stadigt sjunka mot botten, återhämtade sig Bitcoin i början av Juli och nådde över den magiska gränsen $30,000.

Kinas tillslag visade sig dock vara för mycket för kryptovalutan att hantera. Landet utökade sina ansträningar genom att tvinga “miners” att helt stänga av sina verksamheter och att förbjuda banker att stödja kryptotransaktioner. Dessutom varnade kinesiska finansinstitut officiellt för farorna med kryptovaluta som “spekulativ handel”. Återigen sjönk Bitcoin till under $30,000 dollar.

Bitcoin prisfall – oundvikligt?

Man kan säga att nedgångar i Bitcoins värde är oundvikliga på grund av krypovalutans natur och känslighet för händelser i omvärlden. Det är dock värt att notera att ökningar i värde är lika troliga. Kryptovalutan gjorde en imponerande återhämtning efter prisfallet i Juli när Elon Musk tog tillbaka sina uttalanden från Maj och Juni. Han sa att Tesla “troligtvis” kommer att acceptera Bitcoin när det antar mer miljövänliga mining-metoder.

Kort sagt bör investerare förstå att volatilitet är den enda säkerheten.