Hur du blir ett proffs på kryptodiagram

Table of Content

En del människor som handlar med kryptovaluta går på magkänsla för att avgöra när och hur mycket de ska köpa eller när de ska sälja, medan andra tar sina beslut baserade på den objektiva information de får av att läsa kryptodiagram. När du använder dig av diagram, som till exempel linjediagram och candlestick-diagram, gör det att du kan ha ett mer objektivt och informationsbaserat perspektiv på marknaden. Det i sin tur hjälper dig att fatta klokare köpbeslut.

Din intuition kan vara oberäknelig, och om den är det enda du förlitar dig på när du ställer in dina in- och utgångspunkter är risken större att du förlorar pengar. Kryptodiagram kan hjälpa traders, och framför allt nya traders, att få mer kontroll över sina marknadsbeslut.

Tillsammans med teknisk analys kan läsning av kryptodiagram hjälpa dig att få bättre timing, så att du inte köper och säljer för tidigt eller för sent.

I den här guiden ger vi dig en djupgående översikt över hur du läser kryptodiagram och går också igenom de olika typerna av diagram som du kan komma att stöta på. Detta för att du ska kunna förstå dem och använda informationen du utläser av dem till dig fördel.

Vi delar i guiden med oss av våra favoriter bland de kryptodiagram som är gratis att använda. Vi går också igenom teknisk analys av kryptovaluta, Dow-teorin, samt några av de appar som vi dagligen använder för att kunna ta del av regelbundet uppdaterade kryptodiagram.

Vad är ett kryptodiagram?

Ett kryptodiagram är en kvantifierad ögonblicksbild av det aktuella och historiska priset samt marknadshändelserna för en viss kryptovaluta, exempelvis Bitcoin (BTC) eller Litecoin (LTC).

Ett kryptodiagram visar denna information över en bestämd tidsram som kan variera mellan de olika diagrammen. Kryptodiagrammen kan bestå av data om kryptovalutans utveckling de senaste sekunderna eller vara så vidsträckta att de visar den senaste månadens eller det senaste årets utveckling.

Det finns olika typer av kryptodiagram och kryptovalutans prishistorik kan visas i form av ett linjediagram, en graf, ett candlestick-diagram, ett stapeldiagram och många fler.

Varje kryptodiagram visar tidsramen, vilken tillgång eller valuta som används i traden och vilken handelsplattform som används. Det visar det aktuella spotpriset, men också högsta och lägsta priset kryptovalutan haft under tidsramen. Längst ner i diagrammen hittar du alltid datum och kryptovalutans tillväxt under tid.

Vissa diagram visar också flera andra tekniska indikatorer, som det varierade medelvärdet eller vilken volym som diagrammet är baserat på. Du hittar denna information under börsprisåtgärden. De följer också varje öppnad tradingsession såväl som stängningen av desamma.

Linjediagram för kryptovaluta

Den enklaste formen av kryptodiagram du kan hitta är linjediagram. De visar prisändringen via en linje. När du tittar på ett linjediagram och linjen rör sig uppåt så betyder detta att kryptovalutans pristrend går uppåt. Om linjen lutar neråt, går priset neråt.

Ett linjediagram kan representera vilken tidsram som helst, från sekunder till månader eller till och med år. De flesta investerarna föredrar att använda linjediagram som visar prisförändringen under flera månader, så att de kan ha ett brett perspektiv på rörelsen av de kryptovalutor de handlar med.

Å andra sidan föredrar daytraders att använda diagram som visar mycket kortare perioder, vanligtvis ett dygn. Detta är mycket mer användbart för daytraders, eftersom de köper och säljer valutor under samma dag. Ett linjediagram som bara sträcker sig över en dag visar variationen i priset för kryptovalutan över timmar, minuter eller till och med sekunder.

Daytraders använder sig också ofta av kryptodiagram som uppdateras varje eller varannan sekund. Dessa uppdateras ständigt för att visa det senaste priset. Eftersom priserna kan förändras på bara några sekunder så behöver daytraders detta direkta perspektiv för att ta snabba beslut.

I fallet med ett linjediagram för kryptovaluta skulle du hitta månaderna representerade på diagrammets x-axel, och valutans pris representerat på diagrammets y-axel. De årslånga linjediagrammen visar hur en kryptovaluta presterar under en längre period, som i figuren nedan.

För att du ska förstå hur du läser linjediagram för kryptovaluta så ska vi titta på en visuell förklaring:

I exemplet nedan kan vi se att det högsta priset på Bitcoin under ett år tangerades i slutet av april när priset nådde näst intill 65 000 dollar. Vi kan också se att det lägsta priset valutan hade var 13 000 dollar, i augusti föregående år.

Ser du var linjen börjar luta brant uppåt i slutet av 2020? Om du hade köpt Bitcoin vid den tiden, strax innan priset fortsatte att rusa uppåt, hade du kunnat göra en attraktiv vinst.

Linjediagram för kryptovaluta

Candlestick-diagram

En annan typ av kryptodiagram som är bra att veta hur man läser är candlestick-diagram. Det finns några viktiga saker att lägga märke till och förstå när du läser ett candlestick-diagram, nämligen vald tidsram, volym och baisseartade eller hausseartade candlesticks. Låt oss gå igenom vart och ett av dessa begrepp så att du kan få en bättre förståelse för dem:

Vald tidsram

När du tittar på ett candlestick-diagram kan du vanligtvis välja den tidsram du vill granska. Du kanske vill se hur kryptovalutan förändrades under en vecka, en månad, ett år eller någon annan föredragen tidsram.

Det finns också standardtidsramar som du kan välja mellan, däribland fem minuter, femton minuter, ett dygn, en vecka, och så vidare.

Se till att du valt önskad tidsram innan du tittar vidare på resten av diagrammet.

Kryptodiagram, candlestick

Volym

Nästa sak du bör leta efter på ditt candlestick-diagram är volymen. Detta mått visar hur stor tradingaktivitet det varit runt den specifika kryptovalutan du tittar på inom den tidsram du tidigare ställt in.

Om du tittar på de vertikala staplarna i diagrammet ovan ser du olika höjder på staplarna längst ner. Dessa representerar volymen. Ju högre stapel, desto mer tradingaktivitet under tidsramen.

Märker du att vissa staplar är gröna medan andra är röda? De gröna representerar ett ökat intresse, medan en röd stapel pekar på motsatsen. När du ser en röd stapel betyder det att intresset och försäljningstrycket har minskat.

Baisseartade (eng:”bearish”) eller hausseartade (eng:”bullish”) candlesticks

Det finns två typer av candlesticks som du kan hitta i ett candlestick-diagram: baisseartade eller hausseartade candlesticks. På engelska kallas dessa bearish respektive bullish, men vi håller oss till de svenska termerna fortsättnignsvis (även om de är lite märkliga).

Hausseartade candlesticks representerar en prisökning, och färgen på dessa är alltid grön. Ett hausseartat mönster skulle innebära att kryptovalutans slutkurs var högre än öppningskursen var, det vill säga att den har ökat i värde. Vekarna på dessa ljus representerar både de högsta och de lägsta priserna inom den angivna perioden.

Botten av den tjocka delen av ljuset är öppningspriset, medan toppen av ljuset är slutpriset.

Å andra sidan representerar de röda ljusen baisseartade candlesticks. Ett baisseartat mönster indikerar att stängningskursen var lägre än öppningskursen, det vill säga att kryptovalutans värde sjunkit. Du kan sedan tillämpa samma regler som du gjorde på de hausseartade ljusen och vända på dem för att förstå baisseartade candlesticks.

Du kommer att se flera olika sorters candlesticks i ditt diagram, som ofta används för att förutsäga framtida marknadstrender. Genom att använda dig av olika candlestick-mönster, till exempel det hausseartade mönstret eller det baisseartade mönstret, kan du på ett lättare sätt förutsäga vad som kommer hända i framtiden. Dessa förutsägelser är vad traders brukar kalla för diagram-mönster.

Realtids-kryptodiagram

De två diagram som beskrivits ovan kan vara antingen stillastående eller i realtid. Stillastående diagram är diagram som förblir desamma medan du tittar på dem. De representerar en ögonblicksbild av kryptovalutans pris och aktivitet.

Det finns också realtids-diagram, som ständigt förändras medan du tittar på dem för att representera de ständiga och direkta förändringarna på marknaden. Dessa diagram visar marknadsdata i realtid så att du vet vad som händer när det händer.

Realtids-diagram är fördelaktiga för alla traders, men kan vara särskilt användbara för daytraders. Dessa investerare måste nämligen kunna reagera blixtsnabbt på förändringar på marknaden för att besluta om de ska behålla sin kryptovaluta eller sälja den.

Realtids-diagram är ett utmärkt sätt för att hitta mönster i kryptovalutans aktivitet så att du kan bestämma vad ditt nästa drag blir, och när du ska göra det.

De bästa kryptodiagrammen

De två bästa kryptodiagrammen är de vi redan gått igenom, nämligen linjediagrammen och candlestick-diagrammen.

Vissa traders gillar också att använda sig av stapeldiagram, som visar liknande information men i form av staplar.

När det gäller de diagram du kan hitta online för att spåra aktuella förändringar av din kryptovaluta, finns det många tillgängliga alternativ som kan vara till din fördel, beroende på vad du söker.

Några av de mest populära är:

 • TradingView — Detta är det mest populära diagramverktyget för alla marknader och alla traders. De erbjuder diagram på de mest populära börserna.
 • Coinigy — Detta är ett annat välkänt verktyg som tekniskt sett är ett diagramverktyg. Det använder sig dock också av andra funktioner för att kunna erbjuda traders de resurser de behöver för att planera och genomföra de mest framgångsrika tradingstrategierna.
 • CryptoWat.ch — Cryptowat.ch är ett annat bra diagramverktyg som låter användare få tillgång till realtids-diagram som visar volym-, pris- och orderdata från fler än 800 olika börser.

Tekniska kryptodiagram

Tekniska kryptodiagram, eller tekniska indikatorer, är verktyg för teknisk analys (mer om det senare) som erbjuder ytterligare information om marknadsaktivitet och pris. Du kan använda olika tekniska indikatorer, som Moving Average Convergence Divergence, MACD, och Relative Strength Index, RSI.

MACD är vad många traders hänvisar till som en eftersläpande indikator. Denna indikator använder sig av två glidande medelvärden som möts i mitten om en kryptovaluta antingen köpts eller sålts så mycket att utbudet torkat upp. Dessa linjer visar också kryptovalutans momentum, och när de korsas betyder det att trenden förändrats på ett eller annat sätt.

Kryptodiagram, MACD

RSI är å andra sidan en indikator som mäter trendstyrka. Det visar också när tillgångar antingen blir översålda eller överköpta. RSI ger dig på så sätt vanligtvis en signal om att en tillgång är på gång att korrigeras.

Kryptodiagram med volymprofil

Volymprofil är ett användbart och intuitivt sätt att visualisera en marknads tradingvolym. Istället för att visa en bredare bild av volymen under en viss period så visar istället kryptodiagram med volymprofil volymen på dessa valutor vid specifika prisnivåer.

Denna representation gör det lättare för en trader att se var åtgärden äger rum och var de kan hitta motstånd och stöd.

Volymprofilen är en av de mest populära indikatorerna som finns.

Växeldiagram för kryptovalutor

Växeldiagrammen för kryptovalutor visar växelkursen för en viss kryptovaluta, som exempelvis Bitcoin, eller en altcoin som Litecoin.

Beroende på var du befinner dig och vilken valuta du använder för att handla kryptovaluta så kommer ditt diagram att se annorlunda ut. Traders i USA handlar till exempel sannolikt kryptovalutor för amerikanska dollar, och växeldiagrammen visar då aktiviteten för växlingar mellan amerikanska dollar och den valda kryptovalutan.

Bästa kryptodiagrammen som är gratis

De goda nyheterna är att de flesta kryptodiagrammen är gratis att använda. Vill du ha tips på de bästa gratisdiagrammen som du kan börja använda redan idag för att utveckla din kryptotrading? Här är våra rekommendationer:

 • Coinigy – Ett gratis verktyg som vi nämnt tidigare i guiden och som använder anpassade dataflöden för att sömlöst kunna integreras med över 45 kryptobörser.
 • TradingView – Ett annat gratis verktyg som är mycket populärt bland både erfarna traders och nybörjare.
 • CryptoWat.ch – Ett omfattande diagramverktyg som är lätt att använda trots deras instrumentbräda, som kan vara skrämmande vid första anblick.
 • CoinTracking – Ett utmärkt diagramverktyg som erbjuder olika funktioner som till exempel realtidsvinster, förlustrapporter, orealiserade vinster och portföljvärde.

Teknisk analys av kryptovaluta

Teknisk analys är nyckeln till att bli en lönsam trader och investerare. Utöver att veta hur du läser kryptodiagram, som exempelvis candlestick-diagram eller linjediagram, kan teknisk analys hjälpa dig att identifiera tradingmönster. Du kan sedan använda dessa mönster för att förutsäga kryptovalutans framtida beteende och förhoppningsvis dra nytta av det.

Teknisk analys innebär att man använder olika tekniska indikatorer, som vi gick igenom ovan, för att förstå marknaden och avgöra vilket drag som är det bästa att göra härnäst.

Vissa tekniska indikatorer kan också ge traders ett unikt perspektiv på marknadens förhållanden, exempelvis rörlighet, momentum, volym och mycket annat. Du hittar dessa indikatorer i diagrammen nedanför tradingaktiviteten.

Dow-teorin

Dow-teorin är en populär tradingteori som först utvecklades av Charles H. Dow, medgrundare till Dow Jones & Company, som lanserade Dow Jones Industrial Average i slutet av 1800-talet.

Dow-teorin hjälper dig att bättre förstå teknisk analys och du kan också tillämpa dessa grundläggande begrepp när du lär dig att läsa kryptodiagram.

I huvudsak säger Dow-teorin att aktiemarknaden, eller kryptomarknaden i det här fallet, är ett tillförlitligt mått på affärsförhållandena i den globala ekonomin.

Det finns flera grundläggande principer bakom Dow-teorin, så för att du ska få en lättöverskådlig uppfattning av dessa går vi igenom dem här:

 • Marknaden beaktar allt vid prissättning, inklusive tidigare, aktuella och kommande detaljer.
 • Flera variabler på kryptomarknaden, till exempel tidigare, nuvarande och framtida krav eller regleringar, kan också påverka marknaden.
 • Prisförändringar är inte slumpmässiga – de följer trender, antingen på kort eller lång sikt. Du måste bara veta hur du hittar mönstren.
 • Analytiker fokuserar på själva priset snarare än på de variabler som skapar prisrörelser.

Mobilappar för kryptodiagram

Om du vill komma åt kryptodiagram från din mobiltelefon kan du ladda ner några diagram-appar så att du alltid har koll på dina coins.

En populär app är Cryptograph, som använder marknadsdata för kryptovaluta för att kunna tillhandahålla de senaste siffrorna och informationen för över 2 500 olika valutor.

Cryptograph

En annan bra app är CoinMarketCap. Denna mycket tillförlitliga kryptomyndighet ger dig information om marknadsvärde, ranking, tradingvolymer och konverteringar, allt i en och samma app.

CoinMarketCap

Sammanfattning

När du fortfarande är något av en nybörjare på kryptovalutor så kan det kännas som att du bara har din egen intuition att gå på när du ska göra affärer. Även om du kanske har tur till en början när du enbart följer din magkänsla så kommer det vara mycket värdefullt för dig att lära dig att läsa kryptodiagram. Dessa ger dig data i realtid och hjälper dig att hitta mönster som gör att ditt nästa drag är baserat på korrekt information och inte bara en gissning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Thanks for submitting your comment!
tiktok kryptoförbud
TikTok Förbjuder Krypto

TikTok verkar vid en första anblick vara en frispråkig plattform. Användare laddar upp trendiga danser,

bitcoin krasch
Bitcoin krashade 2021 | Vad hände?

Förra året i April var kryptomarknaden mycket lovande. Bitcoin sköt i höjden till ny ATH, med ett värde på 69 044 USD.

Other stories