Så påverkas investerare av JP Morgans lansering av en egen kryptovaluta

Bitcoin grundades 2009, och med det idén om en framtid med en utbredd, global och avreglerad valuta. Sedan dess har många andra kryptovalutor utnyttjat Bitcoins principer och blockchain-teknik för att förändra sättet vi gör transaktioner på.

jp morgan kryptovaluta

Intressant nog börjar nu också bankerna att överväga denna teknik. En av de mest framstående aktörerna på området är banken JP Morgan Chase, som implementerat en egen kryptovaluta.

Men vad innebär egentligen en kryptovaluta skapad av JP Morgan? Är det en investering med potential? Vad betyder detta för kryptovalutornas framtid och för banken i sig?

Nedan diskuterar vi lanseringen av JP Morgan-kryptovalutan och dess potentiella effekt på marknaden för kryptovalutor.

Initial skepticism

Liksom en stor del av bankindustrin motsatte sig JP Morgan inledningsvis mot kryptovaluta som koncept. Institutionen förbjöd kreditkortskunder att köpa Bitcoin, och VDn Jamie Dimon beskrev vid ett tillfälle kryptovalutan med ett enda ord: ”Bedrägeri”.

De första reaktionerna kan dock härledas till kryptovalutans decentraliserade natur och således och dess konkurrens med traditionella banktjänster.

jp morgan mynt

Bakgrunden till J.P. Morgan-kryptovalutan

Trots bankens initiala starka ställningstagande till kryptovalutor visade det sig ganska snart att en förändring var på gång. De insåg att stora delar av världen började anamma denna nya teknik och ville därmed inte hamna efter i utvecklingen. Dessutom såg de uppenbara fördelar i de snabba transaktionerna och ökade säkerheten som ett blockchain-nätverk faktiskt innebär.

I en ganska snabb vändning som överraskade många investerare meddelade JP Morgan sina planer för JPM Coin i februari 2019.

Utvecklingen av JPM Coin

Under sommaren samma år började banken att utveckla JPM-mynten med Quorum. Egna utvecklare skapade detta privata blockchain-nätverk baserat på Ethereum. Även om ConsenSys sedan har förvärvat Quorum, fortsätter JPM Coin att arbeta på detta nätverk.

Officiell lansering

Efter att ha genomgått omfattande tester blev JPM Coin officiellt tillgängligt i slutet av oktober 2020. Den första kunden som använde det digitala myntet var ett okänt stort teknikföretag.

Nuvarande användning

Sedan den första lanseringen har JP Morgan-kryptovalutan blivit tillgänglig för fler, men utvalda institutionella kunder. Kunderna är beroende av snabba, säkra transaktioner och använder det till applikationer som:

• Värdepapperstransaktioner. Med JPM-myntet behöver institutionella investerare inte längre förlita sig på tidskrävande och långa banköverföringar.

• Internationella betalningar. Historiskt sett har internationella betalningar alltid stött på förseningar och långra transaktionstider på grund av transaktionsstoppstider och att länder arbetar med olika system. Denna token låter internationella betalningar ske direkt, oavsett vilka parter som är involverade i transaktionen.

• Statskassor. I stället för att flytta stora summor fysiska pengar runt om i världen kan stater dra nytta av JPM-myntens digitala karaktär.

Skillnad från traditionella kryptovalutor

Trots att JP Morgan faktiskt har lanserat sin egen kryptovaluta har den inte samma karaktär som de traditionella.

För det första så är JPM Coin, till skillnad från Bitcoin och andra tillgångar, centraliserat. Det är också vad investerare kallar en stablecoin, vilket betyder att en token motsvarar en amerikansk dollar och alltid kommer att vara direkt kopplad till dollarns värde. Ett resultat av detta är att det är osannolikt att uppleva de stora prisfluktuationer som vi har upplevt och kan förvänta oss av andra tokens.

Framtiden med JP Morgans Kryptovaluta

Lanseringen av JP Morgans egna kryptovaluta visar att blockchain-tekniken blir alltmer vanlig och utbredd, även bland institutioner som tidigare avfärdat kryptovalutor. Investerare som inte ännu fått tillgång till JPM-coin ser nog fram emot att myntet blir mer allmänt tillgängligt, och vi förväntar oss nog att detta nya mynt bara kommer att öka i popularitet under de närmaste åren.

jp morgan kryptovaluta usd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Thanks for submitting your comment!

More Crypto News

tiktok kryptoförbud
TikTok Förbjuder Krypto

TikTok verkar vid en första anblick vara en frispråkig plattform. Användare laddar upp trendiga danser,

bitcoin krasch
Bitcoin krashade 2021 | Vad hände?

Förra året i April var kryptomarknaden mycket lovande. Bitcoin sköt i höjden till ny ATH, med ett värde på 69 044 USD.

Other stories