Bitcoin (BTC) - Vad det är och hur man köper

Bitcoin är den mest populära kryptovalutan idag.

Den är kanske mest känd för att vara en investeringsmöjlighet, och för sitt rörliga värde, men relativt få förstår själva logiken bakom valutan.

Så varför är Bitcoin en så framgångsrik kryptovaluta? Vi tar det från början.

Detta är en Bitcoin

Vad är Bitcoin?

Bitcoin grundades av Satoshi Nakamoto, och är en decentraliserad digital valuta.

Detta innebär att ingen bank eller regering kan kontrollera valutan. De kan inte heller reglera dess värde eller ta ut några avgifter för eventuella transaktioner. Den kan därför skickas mellan två personer utan någon som helst tredjepartsinblandning.

Även om det inte finns något centralt kontrollsystem så är Bitcoin fortfarande en sorts valuta, vilket innebär att du kan använda den i utbyte mot varor eller övriga tjänster. Den möjliggör för säkra överföringar av pengar var som helst i världen. Transaktionsavgifterna för överföringen går till den miner som ansvarar för att minea blockkedjan som använts, istället för att tillfalla en central myndighet.

Det finns ett begränsat utbud av 21 miljoner enheter (Bitcoins), vilka var och en kan delas upp i upp till åtta decimaler, det vill säga 0,00000001 BTC.

Hur fungerar Bitcoin?

De två viktigaste komponenterna i Bitcoin är nodes och blockkedjan.

  • Nodes, eller knutpunkterna på svenska, är de datorer som används för att köra koden. Bearbetningskraften, som med ett vanligare namn kallas för ”hash rate”, på dessa datorer skyddar indirekt Bitcoin från bedragare och gör den säker. Den korrekta versionen av blockkedjan är den som förstås av flest nodes i nätverket. Du skulle därför behöva kontrollera över 50 % av nätverkets datorkraft för att kunna förvanska blockkedjan och komma undan med det.
  • Blockkedjan är en offentlig liggare, en slags huvudbok, där alla skickade och mottagna betalningar skrivs ner. På så sätt håller man reda på ekonomin bakom valutan. Den grundläggande regeln är att om två versioner av liggaren inte matchar varandra så är det något tvivelaktigt i görningen.

Blockkedjan och Bitcoin

Blockchain är ett automatiserat offentligt redovisningssystem som består av block – en serie ständigt uppdaterade redovisningar som går tillbaka till ursprungsblocket (det första blocket i en kryptovalutas blockkedja).

För vanliga valutor, eller fiat-valutor som de också kallas, finns det också liggare där alla transaktioner registreras. I dessa registreras också den transaktionsavgift som tillfaller den som behandlar betalningen. Med traditionell valuta underlättar en centralbank detta utbyte.

Blockkedjan eliminerar behovet av tredjepartsinblandning i en affär, samtidigt som den försäkrar att liggarna för de två berörda parterna fortsätter att matcha. Om det uppstår en avvikelse mellan de skickade och mottagna pengarna så upptäcker blockkedjan detta.

Bitcoin-liggaren

Minea Bitcoin

Mining av Bitcoin är beroende av datorer, som oftast kallas ”nodes” eller ”Bitcoin miners”. Dessa datorer kör den aktuella valutans kod, samtidigt som de håller koll på blockkedjan. Alla datorer som kör koden håller sig alltid ajour med förändringar på blockkedjan, vilket gör att transaktionerna blir extremt säkra.

För att kunna utföra mining så krävs det väldigt kraftfulla datorer som kan lösa komplexa matematiska problem. Varje löst problem släpper ut ett bestämt antal nya Bitcoins i omlopp.

Nätverket bakom Bitcoin

Nätverket bakom Bitcoin består av tusentals mining nodes. Tillsammans genererar dessa datorer en enorm processorkraft, vilket förhindrar hackers och bedragare från att kunna påverka blockkedjan.

Bitcoin-nodes

För att kunna komma åt och förvanska liggaren skulle du behöva mer än hälften av nätverkets mining-kraft. Och även om någon skulle lyckas med detta, så skulle alla Bitcoin-miners, alltså de som äger mining-datorerna, bara flytta blockkedjan till ett nytt nätverk. Därmed skulle attacken mot blockkedjan vara helt fruktlös. Denna decentraliserade modell möjliggör för extra hög säkerhet.

Bitcoin-transaktioner

Transaktioner mellan plånböcker använder sig av två ”nycklar” – en offentlig och en privat.

  • Den privata nyckeln är i grund och botten ett lösenord som är unikt för bara dig, och som du ansvarar för att skydda.
  • Den offentliga nyckeln är adressen till din plånbok. Det är med den adressen som andra skickar valuta till dig, och vice versa.
Den privata och den offentliga nyckeln

Tidsstämplade block

Bitcoin fungerar genom ett system som kallas för ”proof of work”, alltså ”bevis på arbete” på svenska. ”Arbetet” i fråga syftar på de gånger som en node löser det matematiska problem som krävs för att en mining ska lyckas.

Varje lyckad mining genererar en ”hash”, det vill säga en lång sträng av siffror och tecken som känns igen av nätverket som ett bevis på arbete, eller ”proof of work”. Blocket i fråga blir permanent stämplat med denna hash, vilken anger exakt när och genom vilken node som blocket mineades.

Blockkedjan tidsstämplar med andra ord varje interaktion, vilket gör liggaren praktiskt taget idiotsäker. Varje node har ett tidsstämplat register över när Bitcoin-användare har skickat valuta, och från och till vilken plånbok transaktionen gått.

Bitcoin-plånbok

Plånboken fungerar på samma sätt som ett bankkonto. Du förvarar dina Bitcoins i den, och du kan skicka dem från en plånbok till en annan.

Din plånbok är krypterad med de nycklar som vi nämnde ovan. Det finns naturligtvis ingen fysisk plånbok. Plånboken representerar istället överenskommelsen om hur mycket valuta som rör sig mellan noderna.

Bitcoin-automater

En insättningsautomat för kryptovaluta fungerar ungefär som en Bureau de Change, eller ett Forex-kontor. Du kan med dessa köpa en viss mängd Bitcoin med hjälp av en fiat-valuta, som exempelvis amerikanska dollar eller svenska kronor. Det belopp du kan köpa varierar beroende på valutans aktuella värde, vilket i sin tur bestäms av investerare.

Bitcoin-automater

Hur säkert är Bitcoin att använda?

Det är otroligt säkert att använda Bitcoin, tack vare den stora mängden processorkraft som node-nätverket bakom valutan har. Datorerna som används för att minea tenderar att vara mycket kraftfulla, eftersom detta behövs för att de ska vara effektiva vid problemlösning. En vanlig bärbar dator räcker med andra ord inte till för att minea Bitcoin.

De som vill underminera blockkedjan skulle behöva en ofattbart stor processorkraft och oändligt med tid. Nätverket är vad vissa experter brukar kalla för ”ohackbart”.

Hur man köper Bitcoin

Om du inte ägnar dig åt mining så kan du använda dig av Bitcoin-automater eller kryptobörser för att köpa in dig i valutan. Du kan hitta vår djupgående diskussion och jämförelse av kryptobörser här . eToro fick högst poäng i våra recensioner.

Med hjälp av kryptobörser kan du köpa digital valuta med fiat-pengar eller andra kryptovalutor. För mer information om hur du köper bitcoin, ta en titt på vår köparguide.

Bitcoins historia

Den tredje januari 2009 kördes nätverket igång.

Bitcoins historia

Vem är Satoshi Nakamoto?

Ingen vet vem Satoshi Nakamoto är. Grundaren är förmodligen egentligen en grupp människor, snarare än en individ. Detta med tanke på hur komplex valutan är.

Bitcoins white paper

Det väsen som vi känner som Satoshi Nakamoto författade det ursprungliga white paper som fick namnet ”Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, och delade med sig av detta till en utvald grupp kryptografientusiaster den 31 oktober 2008.

Bitcoins pris och rörlighet

Valutan har gått igenom flera prisbubblor under sin livstid. Dess värde ökade nästan tiofaldigt under 2020, vilket gör det till ett spännande perspektiv för investerare men en varnande berättelse om kryptos volatilitet.

Bitcoins pris och rörlighet

Juridisk status, skatt och reglering av Bitcoin

Det finns ingen central myndighet som reglerar valutan, vilket delvis är anledningen till att den tilltalar människor. Ingen centralbank bestämmer valutans värde, bara intressegruppens tysta överenskommelse.

Valutan är helt laglig. Du kan lagligt växla den till fiat-valuta genom att sälja den på en kryptobörs. Problemet med detta är att du kan behöva betala en transaktionsavgift till börsen, och eventuellt betala skatt, vilket delvis är vad valutans grundare ville undvika.

Vad är det som gör Bitcoin unikt?

Det finns många kryptovalutor att välja på. Några av dessa kallas för altcoins.

Så vad är det egentligen som skiljer Bitcoin från fiat-valuta och andra altcoins?

Till att börja med kommer det alltid att finnas ett begränsat antal Bitcoins, totalt 21 miljoner. Alla valutor med oändlig tillgång riskerar att bli devalverade. Att det finns en begränsad tillgång av valutan gör att den bibehåller sitt värde.

För det andra så är den helt decentraliserad. Det finns alltså ingen central myndighet som reglerar varken fördelningen eller värdet av valutan. P2P-transaktioner kräver ingen tredjepartsinblandning, vilket gör transaktionerna friktionsfria. Så är inte fallet hos många andra kryptovalutor.

Altcoins har inte heller tillgång till ett lika stort nätverk som backar upp dem, och det är som vi tidigare slog fast nätverket som gör en kryptovaluta säker. Därför kommer Bitcoin alltid att vara den enda verkligt säkra kryptovalutan, om ingen radikal förändring sker snarast.

Slutligen är Bitcoins värde betydligt mindre rörligt än vad de flesta altcoins värde är. Detta eftersom altcoins popularitet kommer och går som resultat av kortvariga hypes hos investerare. Det är delvis detta som gjort att Bitcoin är den kryptovaluta som är mest accepterad på börser runt om i världen, eftersom den anses vara både säkrare och pålitligare än många andra kryptovalutor.

Bitcoins klimatavtryck

Ett stort bekymmer med mining är den mängden energi som krävs för att driva valutan. Det krävs mycket energi för att driva alla nodes, vilket i sin tur skapar ett stort koldioxidavtryck.

Det är värt att notera att fiat-valutor också genererar massiva koldioxidavtryck indirekt via finansiering och andra system.

Bitcoin i media

Medias nuvarande bild av Bitcoin är att den är både flyktig och ohållbar. Detta kan dels bero på att kryptovalutor är en nymodighet, och en viss grad av skepsis är alltid hälsosamt.

Många kritiker är emellertid dåligt införstådda i ämnet, och rapporter i media tenderar att skildra Bitcoins värde som strikt relaterat till fiat-valutors värde.

Bitcoin sett i media

Men media har missat ett grundläggande faktum om kryptovaluta, och det är att den inte är utformad för att vara en investeringsmöjlighet för fiat-valutor.

Det är istället meningen att den ska vara en allmänt accepterad valuta, som inte är beroende av centrala myndigheter som kräver transaktionsavgifter. Detta skulle i sin tur göra att valutans värde skulle stabiliseras.

Företag som har investerat i Bitcoin

Square, som är ett amerikanskt företag inom finansiella tjänster och digital valuta, är kanske den största investeraren i valutan. Tesla, med Elon Musk i spetsen, har också investerat stort.

Framtiden för Bitcoin

Bitcoins framtid står och faller på valutans spridning och användningsområden. Skiftningar i valutans marknadsvärde är inte tillförlitliga indikatorer på valutans eventuella framgång eller misslyckande, eftersom det till syvende och sist är en falsk parameter.

Valutahandel kommer att finnas kvar så länge det finns konkurrerande valutor, inklusive kryptovalutor, men vi bör inte blanda ihop det med priset på Bitcoin. Denna valuta existerar självständigt, och när du väl är involverad i Bitcoin är inte längre fiat-valutornas värde relevant. Om tillräckligt många människor och företag börjar använda sig av Bitcoin så kan valutan ha en mycket stark framtid, som ett säkert och avgiftsfritt alternativ till andra valutor.

Sammanfattning

Det är omöjligt att spå i någon valutas framtid. Vad vi vet idag är att Bitcoin oåterkalleligt har förändrat valutamarknaden. Detta i och med sin användning av blockkedjan, som blivit en existentiell utmanare till traditionella växlingssystem som tidigare alltid dominerats av banker och regeringar.

En utbredd användning av detta system skulle orsaka ytterligare förändringar i vårt sätt att förstå värde, och det är enligt oss väldigt fascinerande. Naturligtvis har valutan själv problem som behöver lösas, som till exempel ett fortsatt arbete för att minska koldioxidavtrycket vid mining. Men i slutändan skapar ändå Bitcoin en spännande möjlighet genom att vara en stark utmanare till såväl det instabila fiat-systemet som det finanspolitiska förhållandet mellan individer och centrala myndigheter, som vi med glädje kommer följa under de kommande åren.

Vanliga frågor om Bitcoin

Är Bitcoin äkta vara?

Ja. Transaktioner med Bitcoin som använder sig av det stora nätverket av nodes går i princip inte att göra intrång i.

Vem grundade Bitcoin?

En anonym entitet som kallar sig för Satoshi Nakamoto publicerade idén om Bitcoin i ett white paper 2008. Valutan togs sedan i bruk i januari 2009 när det första blocket mineades.

Vad gör Bitcoin unikt?

Den processorkraft som används av miners gör säkerheten bakom Bitcoin helt unik. Utöver detta så skiljer sig Bitcoin från traditionella valutor genom att den enbart finns i ett begränsat antal enheter, och genom att vara helt decentraliserad. Den är också mycket stabilare än de flesta andra kryptovalutorna.

Kan jag växla Bitcoin till vanliga pengar?

Ja, genom att använda en kryptobörs så kan du göra det.

Kan jag lita på Bitcoin?

Bitcoin är i sin natur mycket stabilare än vad fiat-valutor är. Men om du planerar att investera i Bitcoin och sedan växla tillbaka dem till en vanlig valuta så bör du vara medveten om eventuella konsekvenser.

Vad händer med Bitcoin när alla 21 miljoner enheter har mineats?

Det kommer då alltid finnas ett statiskt antal befintliga resurser, vilket ironiskt nog är vad systemet bakom fiat-valutor traditionellt valt att bortse från. Genom att fördröja släppet av alla enheter förhindrar man risken för ett omedelbart monopol.

Är Bitcoin en bra investering 2022?

Du bör inte tänka på Bitcoin som en kortsiktig investering. Om du planerar att investera för att i stort sett med en gång sälja och växla tillbaka till fiat-pengar så bör du istället investera i något som ger säkra och stabila avkastningar.

Hur mycket kostar 1 BTC?

För närvarande kostar 1 BTC $ 19,091.42 .

När introducerades Bitcoin?

Nätverket togs i drift den tredje januari 2009.

Vem skapade Bitcoin?

En grupp eller en person som kallas Satoshi Nakamoto publicerade Bitcoins white paper 2008.

Vem äger flest Bitcoin?

Grundaren, Satoshi Nakamoto, äger en enorm summa.

Varför är Bitcoin värdefullt?

Bitcoins värde bibehålls genom det faktum att det alltid kommer existera ett begränsat antal enheter. Utbudet styrs inte heller av en central myndighet. Hög efterfrågan på Bitcoin får värdet att öka i förhållande till andra valutor.

Vad kan jag köpa med BTC?

Många saker. Sök på Google efter varan eller tjänsten du behöver och inkludera ”Bitcoin” i din sökterm.

Vilka accepterar Bitcoin som betalmedel?

Allt fler grossister och handlare accepterar BTC som betalmedel.

Hur lång tid tar det att minea en Bitcoin?

Tänk ”blockbelöningar” snarare än ”Bitcoins”. Det släpps ett nytt block var tionde minut. Det är dock bara en node som lyckas minea detta coin. Mängden nodes och processorkraft som är involverad i mining kommer alltid korrelera med hur svårt det är att beräkna den hash-kod som släpper ett coin fritt. Problemet kommer alltid vara tillräckligt komplext för att det ska ta nätverket åtminstone tio minuter att lösa det.

Värdet på varje blockbelöning är sedan den elfte maj 2020 fastställt till 6,25 BTC.

Hur lång tid tar det att skicka Bitcoin?

Det kan ta upp till en timme innan en P2P-transaktion behandlas. Vanligtvis tar det dock cirka tio till tjugo minuter.

Vad är en Bitcoin-adress?

En Bitcoin-adress är den offentliga adressen till din plånbok. Den används när andra människor ska skicka betalningar till dig.

Bitcoin (BTC) Prisinformation

För närvarande kostar en BTC $ 19,091.42 och har en marketcap på $ 365.78 B . De senaste 24 timmarna har priset ändrats med 1.52% . Jämfört med andra kryptovalutor är Bitcoin rankad nummer 1, baserat på marknadsvärde.

fed digital valuta

FED digital valuta | Utvecklingen framåt

Federal Reserve-tjänstemän har länge varit oeniga i frågan om en FED-stöttad digital valuta. Å ena sidan skulle det möjligen kunna konkurrera med privata eller decentraliserade alternativ och ge konsumenterna en större stabilitet och säkerhet när det kommer till kryptovalutor. Men

Kinas förbud av kryptovaluta

De senaste nyheterna om Kina och kryptovaluta

Efter Kinas senaste åtgärder mot kryptovaluta minskade både Bitcoin och Ether i värde. Så sent som i måndags sjönk Bitcoins värde till 31 333 dollar, mindre än hälften av toppnoteringen 65 000 dollar i april 2021. Dessutom var Ethers värde,

crypto charts

Hur du blir ett proffs på kryptodiagram

En del människor som handlar med kryptovaluta går på magkänsla för att avgöra när och hur mycket de ska köpa eller när de ska sälja, medan andra tar sina beslut baserade på den objektiva information de får av att läsa

Relaterade nyheter

PayPal bitcoin

Hur PayPal närmar sig Kryptovalutor

Kunder hos PayPal lär ha märkt en kraftig ökning av kryptorelaterade annonser under de senaste månaderna – det är ingen överraskning eftersom plattformen avsevärt ökat sitt intresse för kryptovalutor den senaste tiden.

green mining

Miljövänliga kryptovalutor – 3 hållbara alternativ till Bitcoin

I takt med att kryptovalutor blivit mer populära och gått mainstream, så har också baksidan av kryptoindustrin börjat klarna. Speciellt Bitcoin har nyligen varit under attack för sin miljöpåverkan. Vissa investerare har gått så långt att de letar nya, hållbara

Förbjud Bitcoin för att bekämpa Ransomware-attacker

Kryptovalutor står alltid under hotet av reglering och förbud. Men den här gången har de som kämpar för ett förbud mot Bitcoin ett starkt argument: att stoppa ransomware-attacker. Fortsätt att läsa för att lära dig mer. Varför finns en trend